Gallery — University of Ljubljana

Gallery Items tagged University of Ljubljana

Show all Gallery Items

Študentska konferenca ŠTeKam
Študentska konferenca ŠTeKam
Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani organizira študentsko tehniško konferenco ŠTeKam. Namenjena je vsem študentom različnih smeri dodiplomskega in podiplomskega študija, ki želijo javnosti predstaviti svoja raziskovalna dela. To je predloga za oddajo prispevka.
Martin Česnik and Janko Slavič
Project report, University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering
Project report, University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering
Template for a project report at the Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana
Janko Slavič and Martin Čestnik
Digitalno samozaložništvo
Digitalno samozaložništvo
Diplomsko delo na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Diploma thesis for Faculty of Computer and Information Science.
Aljaž Kranjc

Related Tags

International LanguagesUniversityConference PaperProject / Lab ReportThesisSlovenian