Gallery — University of Ghent (Universiteit Gent)

Gallery Items tagged University of Ghent (Universiteit Gent)

Show all Gallery Items

Masters thesis Ghent University Faculty of Engineering and Architecture
Masters thesis Ghent University Faculty of Engineering and Architecture
Template for a masters thesis at Ghent University Faculty of Engineering and Architecture. Language: Dutch (English comments) Make sure to set lualatex or xelatex as latex engine! Latest version
Merlijn Sebrechts
Universiteit Gent (University of Ghent) Beamer Theme
Universiteit Gent (University of Ghent) Beamer Theme
This is a LaTeX beamer theme for the University of Ghent, based on nschloe/ua-beamer. The announcement of this theme is located at A beamer theme for the University of Ghent. For all other information I refer you to the documentation, which is available as source in the project or as a pdf at the Downloads page.
Pieter Belmans (uploaded by LianTze Lim)
Finding Bounds on Ehrhart Quasi-Polynomials
Finding Bounds on Ehrhart Quasi-Polynomials
A presentation to Faculty of Engineering, University of Ghent, approximating the FirW house style. Voor een presentatie aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen kan je de template van Harald Devos gebruiken, die een goede benadering is van de officiële FirW-huisstijl. Mits enige aanpassing is deze stijl ook te gebruiken voor andere faculteiten of aan te passen richting algemene UGent-huisstijl. (Downloaded from LaTeX templates en logo's)
Harald Devos (uploaded by LianTze Lim)
Bjorn Victor's Universiteit Gent Doctoral Thesis Template
Bjorn Victor's Universiteit Gent Doctoral Thesis Template
Bjorn Victor heeft ook zijn template voor een doctoraatsthesis doorgestuurd. In zijn thesis wordt gebruik gemaakt van Tikz en PGF. (Downloaded from LaTeX templates en logo's)
Bjorn Victor (uploaded by LianTze Lim)
Bruno Volckaert's Universiteit Gent Doctoral Thesis Template
Bruno Volckaert's Universiteit Gent Doctoral Thesis Template
Een uitstekende template werd ons aangeleverd door Bruno Volckaert. Je kan de broncode hier downloaden of hier een voorbeeld-pdf bekijken. Deze template wordt door het decanaat aanbevolen als vervanger van de template die hier vroeger te vinden was wegens minder problemen met het bladformaat bij het drukken. Let op: in deze stijl is er per hoofdstuk een referentielijst. Indien dit niet gewenst is, kan je in de intro en elk chapter op het einde \bibliographystyle{phdbib} en \bibliography{PhD} weglaten, en dit éénmaal toevoegen op het einde van het hoofdbestand PhD.tex na de includes van de verschillende hoofdstukken. (Downloaded from
Bruno Volckaert (uploaded by LianTze Lim)
Breedbandtoegangsnetwerk voor treinen door middel van Radio-over-Fiber
Breedbandtoegangsnetwerk voor treinen door middel van Radio-over-Fiber
Scriptie voorgelegd tot het behalen van de graad van Burgerlijk Ingenieur in de Computerwetenschappen: Informatie- en Communicatietechnologie, juni 2006 (Downloaded from LaTeX templates en logo's)
Peter Dedecker (uploaded by LianTze Lim)
Universiteit Gent Thesisboek (vakgroep Informatietechnologie)
Universiteit Gent Thesisboek (vakgroep Informatietechnologie)
Dit bestand zorgt voor algemene (layout)definities, en groepeert de afzonderlijke LaTeX-files tot een geheel. "Er is ook een template beschikbaar dat gebruikt wordt bij de vakgroep Informatietechnologie." (Downloaded from LaTeX templates en logo's)
Erwin Six, David De Reu, Brecht Vermeulen
Een Introductie tot het Zetsysteem LaTeX
Een Introductie tot het Zetsysteem LaTeX
Cursus LaTeX opgebouwd als typevoorbeeld voor het schrijven van een thesis. "Een uitstekende bron om van te vertrekken, is de cursus van Gaspard. Deze werd opgevat als een thesis, waardoor er uitermate weinig moet aangepast worden om op basis hiervan een thesis te schrijven." (Downloaded from LaTeX templates en logo's)
Gaspard Lequeux (uploaded by LianTze Lim)
Research Project
Research Project
Research Project Report on Search Strategy: Automatic Document Tagging
Diogo Nunes

Related Tags

International LanguagesUniversityGetting StartedLuaLaTeXProject / Lab ReportPresentationThesisBeamerXeLaTeXResearch ProposalDutch