ETA-Motionsmall

Author
Erik Almbratt
License
Creative Commons CC BY 4.0
Abstract

En mall för motioner och propositioner till ETAs föreningsmöten.

A template for propositions to ETA society meetings.

(Basque version coming soon.)

ETA-Motionsmall